โลมาตาโตแก้มกลม http://dolphin11girl.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=04-10-2010&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=04-10-2010&group=2&gblog=11 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บนานนะเนี่ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=04-10-2010&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=04-10-2010&group=2&gblog=11 Mon, 04 Oct 2010 22:53:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=29-09-2010&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=29-09-2010&group=2&gblog=10 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บจัง T__T]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=29-09-2010&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=29-09-2010&group=2&gblog=10 Wed, 29 Sep 2010 20:01:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=04-10-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=04-10-2010&group=3&gblog=2 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=04-10-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=04-10-2010&group=3&gblog=2 Mon, 04 Oct 2010 22:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-10-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-10-2010&group=3&gblog=1 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงพล่อยๆ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-10-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-10-2010&group=3&gblog=1 Sat, 02 Oct 2010 23:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=26-09-2010&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=26-09-2010&group=2&gblog=9 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอความเหนนิดนึงนะคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=26-09-2010&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=26-09-2010&group=2&gblog=9 Sun, 26 Sep 2010 12:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=13-09-2010&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=13-09-2010&group=2&gblog=8 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่อยๆดีขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=13-09-2010&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=13-09-2010&group=2&gblog=8 Mon, 13 Sep 2010 18:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-09-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-09-2010&group=2&gblog=7 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 10(อีกครั้ง)...จบแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-09-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-09-2010&group=2&gblog=7 Thu, 02 Sep 2010 20:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-09-2010&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-09-2010&group=2&gblog=6 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่10...เดิมๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-09-2010&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=02-09-2010&group=2&gblog=6 Thu, 02 Sep 2010 17:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=31-08-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=31-08-2010&group=2&gblog=5 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่8..ป่วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=31-08-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=31-08-2010&group=2&gblog=5 Tue, 31 Aug 2010 12:09:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=28-08-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=28-08-2010&group=2&gblog=4 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่5...เหงา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=28-08-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=28-08-2010&group=2&gblog=4 Sat, 28 Aug 2010 23:20:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=26-08-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=26-08-2010&group=2&gblog=3 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่3...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=26-08-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=26-08-2010&group=2&gblog=3 Thu, 26 Aug 2010 14:52:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=25-08-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=25-08-2010&group=2&gblog=2 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่2....ยังคิดถึงเหมือนเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=25-08-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=25-08-2010&group=2&gblog=2 Wed, 25 Aug 2010 20:15:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=24-08-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=24-08-2010&group=2&gblog=1 http://dolphin11girl.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่1 คิดถึงจัง...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=24-08-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dolphin11girl&month=24-08-2010&group=2&gblog=1 Tue, 24 Aug 2010 23:26:19 +0700